Prosjekt i forbindelse med Byråkonkuranse administrert av Høyskolen Kristiania i samarbeid med Prosjektlederskolen. Byråkonkurranse er en gruppeoppgave der studenter på tvers av trinnene jobber med reelle kunder og reelle prosjekter. Klassene blir delt inn i byråer, hvor hver gruppe på hvert byrå skal ta for seg ett reelt prosjekt hver. Målet med prosjektet er å kunne samarbeide i gruppe, handle hensiktsmessig i ulike situasjoner, samt reflektere over egen lederrolle i team. Som prosjektlederen er jeg stol av å si at prosjektet presentert under ble kåret til 1. plass blant alle byråene i byråkonkuranse

Lærested  Høyskolen Kristiania

Prosjekt  Samarbeidsprosjekt

Programmer  Archicad, InDesign, Photoshop

Varighet  05.02 - 16.02.2018 (4. semester) 

 

 

Kundens kjærlighet til naturen blir dratt inn i konsept. Konseptet tar derfor utgangspunkt i å skape en lun og koselig atmosfære med inspirasjon hentet fra nettopp naturen. Naturlige materialer som tre, skinn, ull, stein, duse grønntoner og planter blir brukt for å understreke dette. Sorte detaljer skaper en kontrast mot det naturlige og gir interiøret dybde. Til sammen skaper dette et interiør hvor farger og materialer samspiller til en helhet.

Prosjekt i samarbeid med Vilde Løhre Andersen, Ragnhild F. Moe, Margrethe Næs, Ida Flenmoren, Sandra Sveum Kristiansen

Copyright © 2018 LIVE B. ULFSBY. All rights reserved