Eksamensinnlevering med fordypning i tekniske rom. Grunnlaget for oppgaven besto i å planlegge og og innrede kjøkken med spiseplass og bad i en 2-etasjes enebolig for fiktiv kunde. Hovedpoenget med prosjektet var å planlegge og innrede med kundens behov i fokus, og samtidig prosjektere funksjonelle rom med tanke på vann og avløp. Bevisst bruk av materialer som egner seg på kjøkken og bad var essensielt i tillegg til å lage oversiktlige tekniske tegninger som skulle leveres til håndverker.

Lærested  Høyskolen Kristiania 

Prosjekt  Individuell

Programmer  Archicad, Photoshop, Indesign

Dato  28. Mars - 2. Juni 2017 (2. Semester)

Konsept

Farger og materialer er bestemt ut ifra kundens ønske om et hjem som de kunne være stolte av når familie og venner kom på besøk- et interiør som vil være uttrykksfyllt og uforglemmelig. Bad og Kjøkken preges av samme formspråk, men er likevel ikke tvillinger. Samtidig er det viktig at overflatene er slitesterke og funksjonelle. 

Presentasjon av Prosjekt i Mappe

Copyright © 2017 LIVE B. ULFSBY. All rights reserved.